આયાતી લિથિયમ બેટરી

 • 10.8V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 2600mAh

  10.8V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 2600mAh

  10.8V આયાત કરેલ લિથિયમ બેટરી ઉત્પાદન મોડલ: XL 10.8V 2600mAh

  10.8V આયાતી લિથિયમ બેટરી તકનીકી પરિમાણો (ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર ચોક્કસ ડિઝાઇન - વોલ્ટેજ / ક્ષમતા / કદ / રેખા)

  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650

  પેકિંગ પદ્ધતિ: ઔદ્યોગિક પીવીસી ગરમી સંકોચાઈ શકે તેવી ફિલ્મ

 • 3.7V નળાકાર લિથિયમ બેટરી, 18650 2600mAh, શેવર બેટરી

  3.7V નળાકાર લિથિયમ બેટરી, 18650 2600mAh, શેવર બેટરી

  3.7V આયાત કરેલ લિથિયમ બેટરી ઉત્પાદન મોડેલ: 18650 2600mAh 3.7V સેલ

  3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી તકનીકી પરિમાણો (ખાસ કરીને ગ્રાહકની જરૂરિયાતો-વોલ્ટેજ/ક્ષમતા/કદ/લાઇન અનુસાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે)

  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650

 • 3.7V નળાકાર લિથિયમ બેટરી, 18650 2600mAh લિથિયમ બેટરી, શેવર બેટરી

  3.7V નળાકાર લિથિયમ બેટરી, 18650 2600mAh લિથિયમ બેટરી, શેવર બેટરી

  3.7V આયાત કરેલ લિથિયમ બેટરી ઉત્પાદન મોડલ: XL 3.7V 2600mAh

  3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી તકનીકી પરિમાણો (ખાસ કરીને ગ્રાહકની જરૂરિયાતો-વોલ્ટેજ/ક્ષમતા/કદ/લાઇન અનુસાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે)

  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650

  પેકિંગ પદ્ધતિ: ઔદ્યોગિક પીવીસી ગરમી સંકોચાઈ શકે તેવી ફિલ્મ

  વાયર મોડેલ: UL1007 22AWG

 • 3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી,18650 2600mAh 3.7V લિથિયમ બેટરી

  3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી,18650 2600mAh 3.7V લિથિયમ બેટરી

  3.7V આયાત કરેલ લિથિયમ બેટરી ઉત્પાદન મોડલ: XL 3.7V 2600mAh

  3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી તકનીકી પરિમાણો (ખાસ કરીને ગ્રાહકની જરૂરિયાતો-વોલ્ટેજ/ક્ષમતા/કદ/લાઇન અનુસાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે)

  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650

  પેકિંગ પદ્ધતિ: ઔદ્યોગિક પીવીસી ગરમી સંકોચાઈ શકે તેવી ફિલ્મ

  વાયર મોડેલ: UL1007 22AWG

 • 7.4V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 10050mAh

  7.4V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 10050mAh

  7.4V આયાત કરેલ લિથિયમ બેટરી ઉત્પાદન મોડલ: XL 7.4V 10050mAh
  7.4V આયાતી લિથિયમ બેટરી ટેક્નિકલ પરિમાણો (ખાસ કરીને ગ્રાહકની જરૂરિયાતો-વોલ્ટેજ/ક્ષમતા/કદ/લાઇન અનુસાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે)
  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650
  પેકિંગ પદ્ધતિ: ઔદ્યોગિક પીવીસી ગરમી સંકોચાઈ શકે તેવી ફિલ્મ
  વાયર મોડેલ: UL3239 20AWG

 • 7.4V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 10050mAh

  7.4V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 10050mAh

  7.4V આયાત કરેલ લિથિયમ બેટરી ઉત્પાદન મોડલ: XL 7.4V 10050mAh
  7.4V આયાતી લિથિયમ બેટરી ટેક્નિકલ પરિમાણો (ખાસ કરીને ગ્રાહકની જરૂરિયાતો-વોલ્ટેજ/ક્ષમતા/કદ/લાઇન અનુસાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે)
  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650
  પેકિંગ પદ્ધતિ: ઔદ્યોગિક પીવીસી ગરમી સંકોચાઈ શકે તેવી ફિલ્મ
  વાયર મોડેલ: UL3239 20AWG

 • XL 10.8V આયાતી લિથિયમ બેટરી, એક્સ-રે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લિથિયમ બેટરી માટે 18650 2500mAh

  XL 10.8V આયાતી લિથિયમ બેટરી, એક્સ-રે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લિથિયમ બેટરી માટે 18650 2500mAh

  મોડલ નંબર: 18650 2500mAh 10.8V

  બ્રાન્ડ નામ: XUANLI

  મૂળ: ચીન

  નાના ઓર્ડર્સ: સ્વીકારવામાં આવે છે

  પીવીસી રંગ, કદ, લેબલ, વર્તમાન, ટેકનોલોજી, વગેરે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે

  લાંબી સેવા જીવન

  ઝડપી ડિલિવરી, ઉત્તમ વેચાણ પછીની સેવા

  મોટાભાગના પ્રમાણપત્રો સાથે: ISO, UL, CB, KC

 • 10.8V આયાતી લિથિયમ બેટરી, એક્સ-રે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લિથિયમ બેટરી માટે 18650 2500mAh

  10.8V આયાતી લિથિયમ બેટરી, એક્સ-રે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લિથિયમ બેટરી માટે 18650 2500mAh

  મોડલ નંબર: 18650 2500mAh 10.8V

  બ્રાન્ડ નામ: XUANLI

  મૂળ: ચીન

  નાના ઓર્ડર્સ: સ્વીકારવામાં આવે છે

  પીવીસી રંગ, કદ, લેબલ, વર્તમાન, ટેકનોલોજી, વગેરે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે

  લાંબી સેવા જીવન

  ઝડપી ડિલિવરી, ઉત્તમ વેચાણ પછીની સેવા

  મોટાભાગના પ્રમાણપત્રો સાથે: ISO, UL, CB, KC

 • 3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 10500mAh

  3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 10500mAh

  3.7V આયાત કરેલ લિથિયમ બેટરી ઉત્પાદન મોડેલ: XL 3.7V 10500mAh
  3.7V આયાતી લિથિયમ બેટરી તકનીકી પરિમાણો (ખાસ કરીને ગ્રાહકની જરૂરિયાતો-વોલ્ટેજ/ક્ષમતા/કદ/લાઇન અનુસાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે)
  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650
  પેકિંગ પદ્ધતિ: ઔદ્યોગિક પીવીસી ગરમી સંકોચાઈ શકે તેવી ફિલ્મ
  વાયર મોડેલ: UL1571 22AWG
  પ્લગ મોડલ:1.25-3P

 • 22.2V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 6700mAh

  22.2V આયાતી લિથિયમ બેટરી, 18650 6700mAh

  સિંગલ બેટરી મોડલ: 18650

  પેકિંગ પદ્ધતિ: ઔદ્યોગિક પીવીસી ગરમી સંકોચાઈ શકે તેવી ફિલ્મ

  22.2V આયાતી લિથિયમ બેટરી:

  1.બૅટરી માટે સંબંધિત રાષ્ટ્રીય ધોરણો અને જરૂરિયાતોને મળો

  2.બધા ફિનિશ્ડ બૅટરી ઉત્પાદનો ડિલિવરી પહેલાં માપાંકિત અને પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.તેઓ સીધા અને સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે